ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

Download
v105-1.pdf
Adobe Acrobat Document 121.6 KB
Download
v105-2.pdf
Adobe Acrobat Document 213.8 KB
Download
v105-3.pdf
Adobe Acrobat Document 105.6 KB
Download
v105-4.pdf
Adobe Acrobat Document 137.6 KB
Download
v105-5.pdf
Adobe Acrobat Document 136.6 KB

СТАТУТ ХЦСОР "ЮНГА" ХМР

Download
СТАТУТ.pdf
Adobe Acrobat Document 396.7 KB

ПОложення щодо пропускного режиму в ХЦСОР "ЮНГА" ХМР

                                                                              Додаток

                                                                               до наказу по закладу

                                                                               від 01.09.2020 р.  76

 

ПОЛОЖЕНННЯ

 про організацію пропускного режиму та

 правил відвідування  ХЦСОР «Юнга» ХМР

 1.Загальні засади

 1.1. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування ХЦСОР «Юнга» ХМР(в подальшому - заклад) розроблено відповідно до частини першої  статті 22 Закону України  „ Про загальну середню освіту ”, пункту першого статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись підпунктами 1, 2 пункту “а” статті 32 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563, листом Міністерства освіти і науки України від 29.07.2020 № 1/9-406 щодо підготовки закладів освіти до нового  навчального року та опалювального сезону  в умовах адаптивного карантину, Постановою МОЗ України №50 від 22.08.20  «Про затвердження протиепідемічних заходів  у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), з метою створення безпечних умов для учнів, вихованців, працівників закладів освіти, запобігання небезпечним ситуаціям,  проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладів, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної, - попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій у відношенні до працівників, вихованців закладу.

 1.2. Пропускний режим сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території закладу освіти. Пропускний режим в будівлі ХЦСОР «Юнга» ХМР передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності закладу і визначає порядок пропуску вихованців, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень закладу.

 1.3. Охорона приміщень забезпечується сторожами ХЦСОР «Юнга» ХМР, охоронцями підприємства (організації) у разі укладання договору (угоди) з ними.

 1.4. Виконання вимог, що визначаються Порядком і власними порядками ХЦСОР «Юнга» ХМР є обов’язковими для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у закладі, вихованців та  їх батьків або осіб, які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщеннях закладу.

 1.5. Порядок розміщується на сайті ХЦСОР «Юнга» ХМР та на стендах у вестибюлі першого поверху будівлі.

 1.6.Власні порядки ХЦСОР «Юнга» ХМР є обовязковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами закладу освіти.

 

2. Порядок проходу в приміщення закладу  вихованцями

 

2.1.Пропускний режим в приміщення  закладу, а також відкривання/закривання дверей на початку/наприкінці робочого дня забезпечують вахтер або інша відповідальна особа, охоронець, сторож (далі - черговий).

 2.2. Вихованці проходять в будівлю через центральний вхід з обов’язковою наявністю медичної маски.

 2.3. Вихід вихованців із центру на прогулянки та екскурсії, чи на інші заходи відбувається організовано і в супроводі вихователів або керівника гуртка.

 2.4. Графік допуску вихованців до закладу повинен бути сформований таким чином, щоб запобігати утворенню скупчення учасників освітнього процесу.

 2.5. Забороняється допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю.

 

3. Пропускний режим для працівників закладу

 

3.1. Адміністрація та інші працівники ХЦСОР «Юнга»ХМР знаходяться у приміщенні закладу  відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, наказів директора та приходять у заклад згідно  графіка роботи.

 3.2. Педагогам рекомендовано приходити до закладу за 15-20 хвилин до початку роботи.

 3.3. Вихователі приходять до закладу з розрахунком часу необхідного для зустрічі дітей біля входу до ХЦСОР «Юнга»ХМР та супроводу їх до екіпажів та спортивних зал.

 3.4. Після закінчення занять вихователі виводять дітей до батьків, які їх зустрічають у визначеному  місці.

 3.5. Адміністрація закладу зобов’язана заздалегідь попередити чергового сторожа або іншу відповідальну особу про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів. Ддо роботи персоналу закладу здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або маски, в тому числі виготовленої самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром.

 3.7. Вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу освіти використання захисних масок є обов'язковим. . Пр; при появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °C або ознак гострого респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.

  4. Пропускний режим для батьків вихованців або осіб,  які їх замінюють

 4.1.Забороняється допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю.

 4.2. Батьки або особи, які їх замінюють реєструються у «Журналі обліку відвідувачів», де зазначають своє прізвище, ім’я, по-батькові, та прізвище вихователя або представника адміністрації, до якого вони направляються. В усній формі також повідомляють прізвище, ім’я своєї дитини, групу, в якому вона навчається. Черговий звіряє інформацію батьків або осіб , які їх замінюють із списком  групи та з’ясувавши мету приходу, пропускає у приміщення закладу або викликає вказаного працівника.

 4.3. З вихователями батьки зустрічаються на батьківських зборах, за запрошенням або після занять у закладі - коли забирають дитину додому. І лише в екстрених випадках - під час занять.

 4.4. Вихователі зобов’язані заздалегідь попередити чергового про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.

 4.5. Батькам або особам, які їх замінюють не дозволяється проходити до закладу з габаритними сумками, валізами та свійськими тваринами. Сумки необхідно залишити на вахті у чергового і, в деяких випадках за вимогою чергового, надати дозвіл на їх огляд.

 4.6. Прохід до закладу батьків з особистих питань до адміністрації можливий у години прийому або за попередньою домовленістю, про що чергового інформують заздалегідь.

 4.7. У випадках незапланованого приходу до закладу батьків вихованців або осіб, які їх замінюють черговий  з’ясовує мету їх приходу і пропускає в будівлю закладу, погодивши це з адміністрацією закладу та з обов’язковою реєстрацією у Журналі обліку відвідувачів.

 4.8. Батьки або особи які їх замінюють, що супроводжують або зустрічають своїх дітей, до будівлі закладу не заходять і чекають дітей на подвір’ї. В окремих  випадках (негода тощо) проходять до вестибюлю або визначеного приміщення закладу (не далі поста чергового або в межах його поля зору).

 

5. Пропускний режим для відвідувачів закладу

 

5.1. Відвідувачі проходять у будівлю закладу тільки через центральний вхід,  з обов’язковою наявністю медичної маски та обробкою рук дезінфекційними засобами.

 5.2. Особи не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують заклад за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором закладу (особою, що його заміняє) і записом у Журналі обліку відвідувачів (далі-Журнал).

 5.3. Посадові особи, які прибули до закладу з перевіркою, пропускаються після з’ясування підстав проведення перевірки та при пред’явленні документа, що посвідчує особу та супроводжуються до директора або заступника директора після відповідної реєстрації в Журналі.

 5.4. Групи осіб, що відвідують закладу для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю закладу за розпорядженням адміністрації закладу та за списками учасників і при наданні документа, що посвідчує особу.

 5.5. На прийом до директора закладу, за попередньою домовленістю або в дні прийому,  відвідувачі пропускаються в одязі, прийнятому в державних установах, в адекватному стані (визначається візуально).

 5.6. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів, черговий  затримує відвідувача і доповідає про випадок представнику  адміністрації закладу та діє у відповідності до отриманих вказівок.

 5.7.У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з допуском відвідувачів до будівлі закладу, черговий діє за вказівками   директора закладу або його заступника.

 

6. Пропускний режим для автотранспортних засобів

 

6.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію закладу встановлюється дозволом адміністрації закладу.

 6.2. Допуск без обмежень на територію закладу дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції тощо.

 6.3. Паркування автомобільного транспорту на території закладу без дозволу адміністрації заборонено.

 

7. Правила поведінки відвідувачів закладу

 

7.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні закладу зобов’язані:

 7.1.1.Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.

 7.1.2.Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, вихованців та інших відвідувачів закладу.

 7.1.3.Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників закладу.

 7.1.4.Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією,  працівниками закладу їх службових обов’язків.

 7.1.5.Зберігати черговість на прийомі до директора та в приймальні (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому).

 7.1.8. Бережливо ставитися до майна  закладу, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні освітнього закладу.

 7.2. Відвідувачам ХЦСОР «Юнга» ХМР забороняється:

 7.2.1. Знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях закладу без дозволу на те адміністрації, чергового чи вихователя.

 7.2.2. Виносити з приміщення закладу документи, інформації, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.

 7.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення не узгодженні з адміністрацією навчального закладу.

 7.2.4. Приносити у заклад алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї та інших засобів), а також габаритні особисті речі.

 7.2.5. Суворо забороняється куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території закладу. Інформація про дані правопорушення надається до правоохоронних органів.

 7.2.6. Входити до закладу в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з домашніми тваринами, товарами для продажу, великогабаритними речами, а також в брудному одязі.

 7.2.7. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки закладу фіксуються в установленому порядку уповноваженими особами, які здійснюють пропускний режим.

 

7.3. Відповідальність відвідувачів закладу за порушення Порядку пропускного режиму та правил відвідування закладу:

 7.3.1. У випадку порушення відвідувачем закладу пропускного режиму і правил поведінки йому робиться зауваження черговим або працівником заклада  та може бути відмовлено у пропуску до приміщень закладу.

 7.3.2. У випадках скоєння відвідувачами протиправних  дій черговий або адміністрація заклада повідомляє про це правоохоронні органи.

 7.3.3. У випадку навмисного чи не навмисного пошкодження або знищення майна закладу на винних осіб згідно чинного законодавства поряд з адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.

 

 8. Порядок пропуску з табельною зброєю, спеціальними засобами, іншими забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння даних предметів

 

8.1. Прохід осіб в приміщення закладу з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

 8.1.1. Співробітникам, котрим в установленому порядку дозволено зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї, при наявності запису у відповідному документі (службове посвідчення тощо).

 8.1.2. Співробітникам міністерств і відомств України та їх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків.

 8.1.3. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

 

 9. Порядок пропуску представників засобів масової інформації

 

9.1. Працівники засобів масової інформації, які прибувають до закладу з метою виконання професійних обов’язків пропускаються в будівлю закладу за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення та супроводжуються до директора або заступника директора закладу.

 9.2. Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території закладу з метою виконання професійних обов’язків пропускаються після пред’явлення документів, котрі підтверджують їх особу та супроводжуються до директора або заступника директора закладу.

 

 10. Пропускний режим для осіб, задіяних у проведенні ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях або на території закладу

 

Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються у приміщення (територію) ЗО для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора або заступника директора з адміністративно-господарчої роботи.

 

 11. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації

 

 11.1. Пропускний режим в будівлі та на територію закладу  на період надзвичайних ситуацій обмежується.

 11.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена Порядком.

 

 12. Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів закладу з приміщень та порядок їх охорони

 

 12.1. Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів закладу  при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок  охорони приміщень розробляються адміністрацією закладу, відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної  безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

 12.2. За встановленим сигналом оповіщення всі учасники позашкільного процесу, відвідувачі, у т. ч. робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях закладу, евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні закладу на видному й доступному для відвідувачів місці.

 12.3. Пропуск відвідувачів в приміщення закладу припиняється.

 12.4. Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи по евакуації і забезпеченні безпеки людей, що знаходяться в приміщеннях, згідно інструкцій, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації,- забезпечують їх безперешкодний доступ в будівлю та на територію закладу.

 

13. Контроль та відповідальність за організацію пропускного режиму в закладі

 

13.1. Загальний контроль, керівництво та відповідальність за організацію пропускного режиму в закладі, дотримання Порядку пропускного режиму та правил відвідування закладу всіма учасниками позашкільного процесу та відвідувачами  покладається на керівника заклада.

 13.2. Керівник закладу наказом призначає відповідальних осіб за здійснення заходів пропускного режиму та дотримання  норм Порядку учасниками освітнього процесу та відвідувачами  відповідно до  розподілу обов’язків.

 

 

 

 

 

  

Закони України про освіту

1. Про освіту (від 23.05.1991 № 1060-ХІІ)

 

 

2. Про позашкільну освіту (від 22.06.2000 № 1841-ІІІ)

 

 

3. Про загальну середню освіту (13.05.1999 № 651-XIV)

 

Укази Президента України

 

1. Про гранти Президента України для обдарованої молоді (від 02.08.2000 № 945/2000)

 2. Про положення про стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (від 16.05.2006 № 396/2006)

 3. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні (від 30.09.2010 № 926/2010)

 4. Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді” (від 30.09.2010 № 927/2010)

 

 Накази, листи Міністерства освіти і науки України

 
Про методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах у 2013-2014 н.р. лист Міністерства  від 08.08.2013 № 1/9-537

 Про затвердження Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів і Положення  учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів (від 01.11.1995 № 307)

 Про затвердження Положення про Всеукраїнську заочну біологічну школу учнівської молоді (від 01.07.1997 № 238)

 Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України (від 06.04.1999 № 96)

 Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України (від 07.09.2000 № 439)

 Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту (від 12.07.2001 № 510)

 Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (від 24.07.2001 № 553)

 Про затвердження Типових переліків навчальних наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи освіти Міністерства освіти і науки України (від 08.01.2002 № 5)

 Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків (від 16.04.2002 № 238)

 Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів (від 10.05.2002  № 292)

 10 Про затвердження Положення "Про почесні звання "Народний художній колектив” і "Зразковий художній колектив” (від 14.08.2002 № 461)

 11 Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів (від 19.12.2002  № 730)

 12 Про організацію науково-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів системи освіти (спільний наказ МОН та АПН України від 25.04.2003 № 264/23)

 13 Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (від 21.07.2003 № 486)

 14 Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів (від 21.08.2003 № 567)

 15 Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти (від 06.10.2003 № 674)

 16 Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів (від 24.12.2003 № 847)

 17 Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (спільний наказ МОН та АПН України від 25.02.2004 № 151/11)

 18 Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників та обладнання спеціального призначення для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України (військово-патріотичний і спортивний напрям позашкільної освіти) (від 13.07.2004 № 576)

 19 Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (від 11.08.2004 № 651)

 20 Про затвердження Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України (від 16.05.2005 № 295)

 21 Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості” (від 09.06.2005 №350)

 22 Про затвердження Положення про Малу академію наук учнівської молоді (від 09.02.2006 № 90)

 23 Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України (від 22.07.2008  № 676)

 24 Про затвердження Положення про Центр патріотичного виховання (наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту від 17.09.2009 № 3272)

 25 Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами (від 23.07.2010  № 736/902/758 – спільно з Міністерством економіки та Міністерством фінансів))

 26 Про затвердження Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання (від 05.11.2009 № 1010)

 27 Про затвердження Положення про дитячо-юнацький клуб юних моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів (від  06.11.2009 № 1022)

 28 Про документи для проведення ліцензування (від 21.01.2009 № 30)

 29 Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 769 (від 13.09.2010 № 867)

 30 Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (від 22.09.2011 № 1099)

 31 Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах (від 23.08.2012 №947)

 32 Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів (від 31.10.2012 № 1230)

 33 Про затвердження переліку найбільших позашкільних навчальних закладів (від 29.12.2012 № 1523)

 34 Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення (від 03.01.2013 № 1)